Taggede innlegg måling

Sprikende svar om ledning i bakken

Ledningsforskriften er i støpeskjeen. Skal det betales for kart og påvisning? Hvem skal i så fall betale? Høringssvarene spriker, men én ting er MEF og Telenor enige om.

Tre årsaker til at tømmer vrakes

Først sorteres tømmer av hogstmaskin- og lassbærerfører. Senere gjøres den siste utsorteringen av virkesmåleren. Vraket tømmer er tapte penger. Her er de tre viktigste årsakene til at tømmer vrakes i måling.