Taggede innlegg lønnsoppgjør

Anleggsbransjen berøres av streiken

Søndag ettermiddag brøt LO forhandlingene med arbeidsgiverne i NHO om årets lønnstillegg, og tar ut 23 000 medlemmer i streik. Flere selskaper i anleggsbransjen blir berørt.