Taggede innlegg kunst

E6-utbygging som kunst

Nytt kunstprosjekt fokuserer på hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av store veiutbygginger.