Taggede innlegg kultur- og likestillingsminister

Heftig lobbyvirksomhet om E6-utbygging

Hele tre ulike statsråder har under Arctic Entrepreneur på Gardermoen blitt møtt av frustrerte spørsmål rundt veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi Lillehammer.