Taggede innlegg kontraktshåndtering

– Vær strategiske

Unødvendig slurv fører til at entreprenører ikke bare taper penger, men ender opp i rettsapparatet. Det gjelder å unngå de klassiske fallgruvene.

Sammen mot arbeidslivskriminalitet

Nye Veier AS og Skatteetaten skal utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Nye Veier seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler.

Fremtidens målebrevløsning?

Powel har lansert Gemini Kontrakt & Målebrev, som skal gi entreprenører en effektiv arbeidsflyt knyttet til målebrev og kontraktshåndtering.