Taggede innlegg konflikt

Mekling.no videreføres – tid for underentreprenørene

I 2019 ble Mekling.no opprettet som et prøveprosjekt, da bransjen så behov for et meklingssenter for utenomrettslig konfliktløsing. Tjenesten er flittig brukt, men foreløpig mest av de store entreprenørene og byggherrene.

Vil løse flere konflikter utenom rettssalen

Et meklingssenter for utenomrettslig konfliktløsing ble opprettet tidligere i år. Det skal løse flere konflikter i bygge- og anleggsnæringen gjennom mekling, og senke konfliktnivået. Nå har også MEF blitt med i senteret.

Derfor blir det konflikter

Byggherren mangler kunnskap. Konsulenten klipper og limer i dokumenter fra 70-tallet, uten praktisk forankring. Entreprenøren driver kreativ fakturering. Er det rart det blir konflikter? Se hva som skjedde på MEF Østfolds julemøte.