Taggede innlegg klima

El-brøyting vil vektes i driftskontrakter

Elektriske kjøretøy kan brukes til brøyting uten at det er behov for flere kjøretøy eller at kvaliteten på brøytingen blir dårligere, ifølge Statens vegvesen.

Høyere belønning for klimakutt i asfalt

Statens vegvesen jobber for å nå 70 prosent kutt i CO2-utslippene fra asfalt innen 2030. Øker belønningen for klimakutt i asfaltkontraktene.

Sammen om mobile energiløsninger for anleggsplasser

Utleieselskapet Renta går sammen med energiselskapet Hafslund om å tilby en helhetsløsning for å gjøre bygg- og anleggsplasser utslippsfrie. Sammen skal de bidra til å realisere Oslo kommunes klimastrategi.

Bygger om fra diesel- til eldrift

På Pon Equipments verksted i Sandnes monterer mekanikerne Stian Vestre og Christer Jonassen batteriene og styringssystemene på en 20-tonns elektrisk gravemaskin. Den skal brukes på den siste kontrakten Statens vegvesen tildelte entreprenøren Bjelland AS.

– Symbolpolitikk

– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt av å få utslippene ned, eller om de er opptatt av symboler. Det sa MEF-sjef Julie Brodtkorb under en fagkonferanse på Dyrsku’n.

Overvåker vannkvaliteten i Oslofjorden

Rensing av anleggsvann og overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er blant tiltakene som skal sikre at byggingen av E18 Vestkorridoren ikke påvirker Oslofjorden negativt.

Kutter CO2-utslipp fra asfaltfabrikker med 80 prosent

NCC Industry bygger om to asfaltfabrikker og tar i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjon. Det fører til en estimert CO2-reduksjon på nærmere 4200 tonn CO2, eller ca. 80 prosent av utslippet.

Laget av fossilfritt stål

Verdens første anleggsmaskin laget av fossilfritt stål ble lasert 1. juni, i forbindelse med FNs klimakonferanse Stockholm +50.

Først med fossilfrie rørsystem i Norge

Asker kommune har ambisiøse klimamål. Innen 2025 skal alle kommunens bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Kommunen er først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem.

Får Norges høyeste grønne støttemur

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim-Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

Sanntidsovervåker tunnelvask

Utslippstillatelser er nytt for veitunneler. Det gjør sensorbasert sanntidsovervåkning aktuelt.

Hvordan påvirker anleggsvann fisk?

Anleggsvann fra eksempelvis tunnelsprengning og tunneldriving inneholder partikler som kan ha stor innvirkning på miljøet, spesielt på ørret og laks.

Ramirent og BKK inngår ladeavtale

Utleieselskapet Ramirent og energiselskapet BKK har inngått en samarbeidsavtale som skal sikre bedre lademuligheter på byggeplasser. – Dette vil gjøre norske byggeplasser enda mer miljøvennlige, sier Per-Arne Eliassen i Ramirent.

Grønn massetransport på Fornebubanen

Gunnar Knutsen AS har utvidet sin maskinpark med ti nye biogass-lastebiler, hvorav flere er i drift på Fornebubanen. Dette markerer starten på selskapets store satsning på bærekraft og miljøvennlige løsninger.

Strør vinterglatte Oslo-veier med resirkulert strøgrus

Hvert år strøs vinterglatte veier og fortau i hovedstaden med titusenvis av tonn strøgrus som kastes i deponi påfølgende vår. For første gang tar Oslo i bruk resirkulert grus som gir store miljøgevinster.