Taggede innlegg Kabler

Rydder under bakken

Fra 1. juli finnes det en standard som regulerer hvordan kabler og ledninger skal plasseres og krysse hverandre i grøfta.

Kabler til besvær

Fra 1. april må brukerne selv betale for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Flere maskinentreprenører er skeptiske og frykter det kan komme useriøse aktører til gode.