Taggede innlegg jordarmering

Full HMS-kontroll på rasvoll

/SPONSET ARTIKKEL / ANNONSE/ I Kvilldal finner vi Norges største jordarmerte konstruksjon. 17 meter høye rasvoller beskytter sårbare kraftverkinstallasjoner mot ras. Med Vector Wall forskaling ble det arbeidet trygt og sikkert, uten fare for stein som faller ut.

Sikrer løsmasser med nett

På Langhus like sør for Oslo skal det sprenges nedenfor en bratt skrent. For å unngå utglidning eller ras, sikres løsmassene med jordarmeringsnett. Enkelt, effektivt og rimelig.