Taggede innlegg jernbanebro

Randklev bro er åpnet for togtrafikk

Randklev bro er åpnet for trafikk igjen, etter at den ble ødelagt under uværet Hans i fjor. Nå kan endelig person- og godstogene kjøre som normalt igjen på hele Dovrebanen.

Jernbanebro åpnes før sommeren

Inspeksjonen av broelementene til Randklev bro sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.