Taggede innlegg jernbanebro

Jernbanebro åpnes før sommeren

Inspeksjonen av broelementene til Randklev bro sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.