Taggede innlegg Istrail

Scania på Stangeland-vis

– Dumpere? Nei, vi vil ha Scania. Stangeland har fått levert tre spesialbygde Scania P450 6×6. Sjefen sjøl har bestemt hvordan de skal være. (Oppdatert med teknisk info)

Ser nordover

Istrail vil utfordre Carnehl-hegemoniet nordpå. Styrker seg i nord foran store prosjekter.