Taggede innlegg Isoterm

Først med isolerte overvannsrør

Hæhre bygger VA rekordgrunt på E18 ved Ørje. Overvannsrørene ligger kun en snau meter under ferdig dekke. Se hvordan den utfordringen løses.

Grunt er grønt

Frostsikre vann- og avløpsledninger i grunne grøfter er miljøvennlig. Isoterm har 45 års erfaring med slikt. Ringebu-firmaet ser nå at […]