Taggede innlegg ISO

Vil oppgradere riving til eget fagbrev

Sirkulærøkonomien sender riving inn i en kraftig endring, der kunnskap og kompetanse blir viktigere enn kubein, bajonettsag og pigghammer. Daglig leder Svein Egil Dagsland i Norsk Riving AS ønsker seg et fagbrev i rivingsfaget. Selskapets satsing på riving for ombruk – og en rekordrask ISO-sertifisering – har bidratt til å klargjøre hva fremtidens rivingsarbeider må kunne. Det er ikke småtterier.

På vei mot ISO-sertifisering

Neste år må bedriften ha ISO-sertifisering om du vil regne på jobber over terskelverdi hos Statens vegvesen. Her er deltakerne i den første gruppa i et spesialutviklet ISO-opplegg for de som bruker KSMEF.

NCC Construction ISO-sertifisert

NCC Construction mottok i mars sertifikater innenfor kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Bakgrunn for sertifiseringen er ønsket om […]