Taggede innlegg ingeniør

Her bygges viktig 3D-kompetanse

Denne gjengen er en del av det første kullet med bygg- og anleggsingeniører Høgskulen på Vestlandet har under utdanning på campus Førde. Her bygges viktig kompetanse for anleggsnæringen, med 3D-prosjektering/BIM og infrastruktur som viktige stikkord. 

Tar firmaet inn i fremtiden

Áigin Bakken (24) representerer to ting for Oscar Sundquist AS. Begge deler er viktige for framtiden.