Taggede innlegg infrastruktur

Historisk flyplass- og byutviklingsprosjekt i Bodø

I Nord-Norges nest største by er for lengst første spadetak tatt for det som blir byens og landsdelens største anleggsprosjekt noensinne. Bodø lufthavn flytter én kilometer mot sørvest, og frigjør et enormt område til byutvikling.

Helt ny flyplass tar form i Mo i Rana

Enorme mengder masser må sprenges vekk og flyttes på for å realisere den nye lufthavnen i Mo i Rana. Dette er den første nye, store flyplassen som bygges i Norge siden Gardermoen i 1998.

Signerte tidenes største veiutbyggingskontrakt

Mandag 12.12.22 klokken 12.12, ble den første store Rogfast-kontrakten signert av veidirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Anbefaler mer gjenbruk av eksisterende vei

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Det vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp samt redusere arealbeslaget, ifølge veiselskapet.

Skanska fikk E39 Rogfast-kontrakt

Onsdag 16. november ble den første store Rogfast-kontrakten tildelt. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Bygde hel riksvei på halve tida

Den 20. desember åpner Statens vegvesen ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. Det er 11 måneder tidligere enn planlagt.

Overvåker vannkvaliteten i Oslofjorden

Rensing av anleggsvann og overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er blant tiltakene som skal sikre at byggingen av E18 Vestkorridoren ikke påvirker Oslofjorden negativt.

Viktig veiåpning i Hemsedal

Med åpningen av nye Skjøiten bru har en av de viktigste hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt.

Veivesenet holder hjulene i gang

Mens andre offentlige byggherrer har dratt i håndbrekket, holder Statens vegvesen hjulene i gang i anleggsbransjen.

MEF imot ny omorganisering av veisektoren

– La oss bruke tid og ressurser å bygge vei, ikke på nye omorganiseringer. Det sa en bestemt MEF-sjef Julie Brodtkorb på «innspillmøtet» om omorganisering av veisektoren hos Samferdselsdepartementet 23. juni.

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk, ifølge samferdselsministeren. Regjeringen legger derfor fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt.

Første spadetak for E8 inn mot Tromsø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn–Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.

Utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi av 15 mrd. kr i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina. Nå utsettes to konkurranser.

Deler ut 290 mill. kr til fylkesveier

– Denne regjeringen er opptatt av fylkesveiene rundt om i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler de første 290 millioner kronene til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Veiprosjekter til 200 milliarder

Statens vegvesen la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke om lag 200 milliarder kroner i årene 2022-2027. Her kan du se hvor prosjektene kommer.

God driv i Kvænangsfjellet

På Nye Veiers E6-prosjekt over Kvænangsfjellet pågår drivingen av tunnel for fullt mens vinteren herjer utenfor. Prosjektet er godt i rute.

Ikke fullt så dyr oppgradering av VA-nettet?

Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når VA-systemene skal fornyes de kommende årene.

Får Norges høyeste grønne støttemur

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim-Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.