Taggede innlegg Infra Group

Bygger ny Hommelvikbro mellom Trondheim og Værnes

Contur AS skal bygge Hommelvikbroa (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill. kroner (eks. mva.). Byggestart blir i august 2024.

Lars Hæhre ny konsernsjef i Infra Group

Lars Hæhre er utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group og trer inn i rollen fra og med 1. desember. Han etterfølger Albert Hæhre som har vært konsernsjef siden 1. april 2020.