Taggede innlegg Ikano Bank

Finansiere nytt utstyr og samtidig sikre god likviditet?

Når maskiner og utstyr skal anskaffes legges det ned mye arbeid i beslutningene. Men hva med finansieringen?
Jan Amundsen fra Ikano Bank forteller hvordan bedriften kan oppgradere utstyret og samtidig sikre økonomisk fleksibilitet og forutsigbarhet. (ANNONSE)

Velger du riktig finansiering?

Din bedrift bruker sannsynligvis mye tid på å velge riktig utstyr. Hvordan det finansieres kan bety like mye. Velg en form for finansiering som gir bedriften tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet. (Annonsørinnhold fra Ikano Bank)