Taggede innlegg HT Gjerde Norge

Gjerdemontører går sammen

Gjerdemontøren HT Gjerde Norge fusjonerer med søsterselskapet og regional aktør HT Gjerde Haugaland. Hensikten er å samle kompetanse, øke fokus på produktutvikling og styrke markedsposisjonen i Norge.