Taggede innlegg HAK Entreprenør

Komplekst og viktig E6-prosjekt på Helgeland

E6 forbi Trofors i Nordland har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals, med smal, svingete og til dels dårlig veibane. Nå bygges en helt ny vei på strekningen, men hovedentreprenør LNS må bryne seg på kupert terreng, myrområder, vernede vassdrag, nedlagte gruver og syredannende berggrunn.