Taggede innlegg Hæhre Arctic AS

Forprosjektet på Jan Mayen godt i gang

Forsvarsbygg og Hæhre Arctic AS skal bygge nytt stasjonsbygg på Jan Mayen. Prosjektet er krevende, med fare for jordskjelv, vulkanske utbrudd, ekstremvær og hardt klima.