Taggede innlegg gruvedrift

– Haster med å få fart på norsk mineralutvinning

Norsk Bergindustri mener det er nok med festtaler om fremtiden for norsk mineralnæring. Nå krever foreningen handling av politikere. – Vi kan ikke leve med at det skal ta nesten 20 år før myndighetene godkjenner et gruveprosjekt.

Sikrer gruveutvidelse i Tana

Elkem har inngått en avtale med reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) som muliggjør utvidelse av Elkems gruve i Tana, en av verdens største kvartsittgruver.

Lokalt samarbeid i unikt gruveprosjekt

Fire lokale entreprenører – og vanligvis konkurrenter – samarbeider om anleggsarbeidene som legger til rette for utvinning av en av verdens største rutilforekomster ved Førdefjorden.

Nye underjordsrigger fra Epiroc

Epiroc lanserer nye underjordsrigger – Boomer E10 og E20 med henholdsvis en og to bommer og servicekurv. Riggene har oppgradert førermiljø og med automasjon for fremtiden.

Forlenger gruvedriften på Svalbard

Den endrede verdenssituasjonen har ført til økt etterspørsel og økte priser på kull. Store Norske forlenger derfor driften av Gruve 7 til sommeren 2025, og skal eksportere kull til industriproduksjon.