Taggede innlegg Google

Skanska skal utføre grunnarbeider for datasenter

Skanska har signert kontrakt med det Google-eide selskapet WS Computing AS. Kontrakten gjelder gjennomføring av forberedende arbeider for deres nye datasenter i Skien. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner.