Taggede innlegg geoteknikk

The Coring Company med svensk samarbeid

The Coring Company innleder samarbeid med et av Sveriges største konsulentselskaper, Tyréns AB. Hensikten er å utvikle løsninger for geotekniske undersøkelser.

Rydder i byggegrop-regler

Byggegroper kan være store, dype, trange og kompliserte. Regler og ansvarsforhold er lite oversiktlige. Det samme gjelder tunnelpåhugg. Nå kommer en veileder.