Taggede innlegg Geminor

Vil sende vrakbark til Sverige

Gjenvinningsselskapet Geminor satser på produksjon av renset vrakbark til energigjenvinning i Sverige. I Norge blir det sett på som avfall.

Bidrar til materialgjenvinning av 50 000 avfallsdunker

EUs direktiv om utsortering av matavfall og økt kildesortering av plast trer i kraft tidlig neste år, og vil kreve flere og oppgraderte avfallsdunker i samtlige kommuner i Norge. Geminor deltar nå i behandlingen og materialgjenvinningen av rundt 50 000 utgående avfallsdunker i Karmøy kommune.

– Markedet for returpapir har nådd bristepunktet

Det europeiske markedet for returpapir (RCP) går en turbulent periode i møte. – Et prisfall på hele 25 prosent, kombinert med flere andre faktorer, skaper en ny realitet for papirindustrien, ifølge Geminor.

Ny avtale øker norsk plastgjenvinning med 30 000 tonn i året

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel og gjenvinningsaktøren Geminor inngår samarbeid om levering og behandling av inntil 30 000 tonn plastavfall i året. Plasten skal mekanisk og kjemisk resirkuleres ved Quantafuels prosessanlegg i Kristiansund.

Betydelig vekst i materialgjenvinning i 2021

I 2021 håndterte gjenvinningsselskapet Geminor over 1,73 millioner tonn avfall i Europa. Gjenvinning av trevirke, plast og papir øker kraftig, og fraksjoner levert til materialgjenvinning økte med 38 prosent i fjor, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Geminor får forlenget kontrakter i Vestlandsanbudet

Gjenvinningsaktøren Geminor har nå forlenget kontraktene med tre interkommunale avfallsselskaper i det såkalte Vestlandsanbudet. Rundt 30 000 tonn avfall skal håndteres og leveres til energigjenvinning over de neste fem årene.

Nytt selskap skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke

Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og Europa. Selskapets første leveranse av trevirke seilte nylig ut med kurs for Skottland.