Taggede innlegg fylkesveier

383 millioner til vedlikehold av fylkesveier

– Fylkesveiene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millioner kroner til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Deler ut 290 mill. kr til fylkesveier

– Denne regjeringen er opptatt av fylkesveiene rundt om i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler de første 290 millioner kronene til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

(Litt) mer til vei og VA hos kommuner og fylker

Kommuner og fylker sliter med dårlig økonomi, men øker investeringer med hhv fem og ti prosent. Kommuner skal investere 19-19 milliarder i VA og renovasjon. Fylkene skal investere 11,5 milliarder på fylkesveiene. Og mer i 2022.

Fylkene mangler én av fire vei-fagfolk

Nå har fylkene overtatt ansvaret for fylkesveiene. Færre fagfolk enn ventet har ønsket å gå fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Fylkene mangler nær 500 personer i totalt 1900 stillinger. Se her hva fylkene sier om sin egen situasjon. 

Fylkene mangler én av fire vei-fagfolk

Ved årsskiftet skal fylkene overta ansvaret for 44 000 kilometer fylkesvei. Færre fagfolk enn ventet har ønsket å gå fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Fylkene mangler nær 500 personer i totalt 1900 stillinger.

Signerte Nord-Norges største driftskontrakt

Svevia og Statens vegvesen Region nord har signert kontrakten for drift av riks- og fylkesveier i Ofoten de neste fem årene. Med nesten 1000 km vei er dette Nord-Norges største driftskontrakt.