Taggede innlegg Fundamentering AS

FAS skal fundamentere ny bybro i Drammen

Fundamentering AS (FAS), et datterselskap i AF Gruppen, har inngått kontrakt med PNC Norge om fundamenteringsarbeidene på den nye bybroa i Drammen. Byggherre er Drammen kommune. Kontrakten har en verdi på 112 millioner kroner (eks. mva.).

– Burkrav vil virke mot sin hensikt

Det er som oftest trangt der Fundamentering AS jobber. Da vil vernebur gå hardt ut over driften. Dessuten foregår fundamenteringsboring inni stålrør.