Taggede innlegg Fremby

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

I gjennomsnitt forbruker hver nordmann ca. 15 tonn pukk og grus hvert eneste år. Det tilsvarer mer enn et fullt lastebillass per person. Mye av massene kunne vært gjenbrukt i andre byggeprosjekter, men manglende oversikt hindrer gjenbruk, viser ny rapport.