Taggede innlegg forskning

Det grønne skiftet går under jorda

Nytt forskningsprosjekt skal gi bedre utnyttelse av grunnvarme (geotermisk energi), og videreutvikle metoder for lagring av energi i grunnen. MEF og brønnborere er med på laget.

Asfalterer med tremasse

Her legges verdens første veistrekning med bioasfalt. Den er basert på avfall fra papirproduksjon.