Taggede innlegg Førde vgs.

Byråkrater på ekskursjon

Nesten 30 byråkrater fra Vestland fylkeskommune fikk innblikk i anleggselevenes hverdag, da de besøkte Førde videregående skole og prøvestasjonen på Mo.