Taggede innlegg FN

Risa omsetter bærekraftsmålene i praksis

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Risa AS har bestemt å slutte seg til disse, og er i full gang med å implementere seks av bærekraftsmålene i driften.