Taggede innlegg Flor

Ytterligere satsing på arbeidstøy til kvinner

Flor ønsker å endre måten arbeidsgiverne prioriterer kvinnelige ansatte, og lanserer egen kolleksjon arbeidsklær tilpasset kvinner. Samtidig henter selskapet inn frisk kapital gjennom folkefinansiering.