Taggede innlegg flom

Hvem vil bygge flomsikker rv. 3?

Sikring mot flom er den største utfordringen når Statens vegvesen skal bygge ny rv. 3 på strekningen Evenstad-Imsroa i Stor-Elvdal. Nå lyser Veivesenet ut arbeidet på den 5,4 kilometer lange strekningen.

Ryddet opp etter «Hans»

Ekstremværet «Hans» rammet Viken med flere voldsomme flommer, og resulterte i flere ødelagte veier. På Hadeland bidro den lokale entreprenøren Åsmund Pettersen & sønn AS stort i arbeidet med å rydde opp etter flommen, og å bygge opp igjen ødelagte veier og infrastruktur.

Følger med faresignaler på veiene

Statens vegvesen har forsterket beredskap, blant annet med patruljering av strekninger som er spesielt utsatt for skred og flom.