Taggede innlegg Equinor

LNS med milliardkontrakt på Melkøya

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit tildelt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) en anleggskontrakt med verdi i størrelsesordenen 1,5 milliarder kroner.