Taggede innlegg Entreprenørservice AS

Lokalt samarbeid i unikt gruveprosjekt

Fire lokale entreprenører – og vanligvis konkurrenter – samarbeider om anleggsarbeidene som legger til rette for utvinning av en av verdens største rutilforekomster ved Førdefjorden.

Bygger kraftverk med TBM

Som en larve, spiser tunnelboremaskinen seg gjennom fjellet i Lærdal i Indre Sogn. Hullet den lager er kun 2,8 meter i diameter – ideelt for kraftverksutbygging.

Bedrift bygget på lærlinger

MEF skal kåre Årets lærebedrift 2020. Nest siste kandidat er Entreprenørservice AS.

Fjelltur i arbeidstida

Manuelle metoder når gutta fra Entreprenørservice AS frakter utstyr til anlegget de jobber på. Se video.