Taggede innlegg Emil Håberget AS

Ny, utvidet beredskapsøvelse på Elverum

For andre gang i år, ble en omfattende beredskapsøvelse gjennomført på et anlegg på Elverum. Denne gang var det en simulert dødsulykke, der en hjullaster kolliderte med en lastebil.

Øvelse: Mann i klem under graveskuffe på Elverum

Ikke nok med at en mann lå fastklemt under en skuffe nederst i en grøft; samme dag ble en annen arbeider fra samme bedrift, funnet bevisstløs i en fire meter dyp kum. Heldigvis var begge hendelsene bare øvelser. Men de var høyst realistiske.