Taggede innlegg Elkem

Sikrer gruveutvidelse i Tana

Elkem har inngått en avtale med reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) som muliggjør utvidelse av Elkems gruve i Tana, en av verdens største kvartsittgruver.