Taggede innlegg eksplosiver

Du som håndterer eksplosiver har et ansvar!

Hver dag håndteres store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden. Les rådene fra DSB her.