Taggede innlegg eksplosiver

Eksplosive svenske tilstander

SPRENGSTOFF PÅ AVVEIE: I fjor var det 138 tilfeller av eksplosjoner i Sverige utført av kriminelle. Det eneste landet i Europa med flere eksplosjoner, var Ukraina. Dette ifølge Jan Johansson, fra svenske Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF).

Du som håndterer eksplosiver har et ansvar!

Hver dag håndteres store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden. Les rådene fra DSB her.