Taggede innlegg E6

Forsinkelse i E6 Ranheim-Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes blir forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, bl.a. trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør.

Gnager seg videre på Helgeland

Drift i Bergåstunnelen i Nordland er i gang igjen etter funnet av løse masser i desember. Totalentreprenør LNS AS har brukt et uvanlig verktøy for å frese bort de løse massene.

Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove likevel, til tross for at Miljødirektoratet satte foten ned. Forutsetningen er at det gjennomføres ytterligere miljøforbedrende tiltak.

Skal drive tunnel i løsmasser

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland starter opp igjen etter påske. Jobben vil ta tid og koste mye penger.

Erstatter midlertidig bro med ny midlertidig bro

Statens vegvesen bygger ny midlertidig bro på E6 over Badderelva i Kvænangen kommune. Den flomskadde broa skal rives før snøsmeltinga starter for alvor.

Komplekst og viktig E6-prosjekt på Helgeland

E6 forbi Trofors i Nordland har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals, med smal, svingete og til dels dårlig veibane. Nå bygges en helt ny vei på strekningen, men hovedentreprenør LNS må bryne seg på kupert terreng, myrområder, vernede vassdrag, nedlagte gruver og syredannende berggrunn.

Heftig lobbyvirksomhet om E6-utbygging

Hele tre ulike statsråder har under Arctic Entrepreneur på Gardermoen blitt møtt av frustrerte spørsmål rundt veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi Lillehammer.

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

Ti vil bygge ny E6 i Porsanger

Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark. Hele ti entreprenører har levert tilbud på jobben.

Skal legge 200 000 tonn asfalt i Trøndelag

NCC Industry startet i mai opp asfaltarbeider på Nye Veier-prosjektet E6 Kvithammar – Åsen. Totalt skal det legges 200 000 tonn asfalt på den 19 kilometer lange veistrekningen.

Fem kan gi tilbud på E6 i Gudbrandsdalen

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet.

E6 i Nord-Troms gjenåpnes onsdag

Onsdag vil den midlertidige brua over Badderen i Nord-Troms være klar for trafikk. Ansatte i Statens vegvesen og Stetind Entreprenør AS har jobbet gjennom hele pinsehelga for å gjenåpne E6 i Nord-Troms, og Anlegg Nord AS har også bidratt med ressurser.

Nye Veier utsetter E39-prosjekter

Nye Veier skal gjennomføre konkurranser for tre strekninger på E6 den nærmeste tiden, men utsetter E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård inntil videre.

Gjennomslag i Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er Nye Veier og entreprenør ACCIONA gjennom i det nye løpet på Væretunnelen.

God driv i Kvænangsfjellet

På Nye Veiers E6-prosjekt over Kvænangsfjellet pågår drivingen av tunnel for fullt mens vinteren herjer utenfor. Prosjektet er godt i rute.

Får Norges høyeste grønne støttemur

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim-Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

Signerte kontrakt for utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen

Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS har signert kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner (eks. mva.).

Vil ha ny E6 forbi Lillehammer nå

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer. Nye Veier mener tallene viser at det er viktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå.