Taggede innlegg E6

Offisiell åpning av E6 gjennom Kvænangsfjellet

– Gratulerer med dagen. Jeg vet det er mange som har ventet på akkurat denne strekningen skulle åpne. Det har jeg også, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård under åpningen mandag 22. januar.

Skanska og Syltern skal bygge E6 i Trøndelag

Arbeidsfellesskap med Skanska og Johs J. Syltern AS har signert kontrakt med Nye Veier om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Den totale kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner.

Skanska og Syltern skal bygge E6 i Trøndelag

Nye Veier har valgt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS, sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.

Klart for første konkurranse på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier sender ut den første konkurransen på strekningen Ranheim-Værnes i månedsskiftet oktober/november. Den første konkurransen vil omfatte ferdigstillelse av strekningen Ranheim til og med Svebergkrysset – en strekning på ca. 15 km.

Nøstvettunnelen repareres etter skade

I juni kjørte en lastebil inn i veggen i Nøstvettunnelen på E6 i Viken, og gjorde store skader. Nå stenges nordgående løp for reparasjon.

Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Snart kan man kjøre E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms året rundt, uten frykt for at veien stenges på grunn skredfare eller uvær. Nye Veier og totalentreprenør LNS ligger an til å åpne deler av den nye veien hele ni måneder før tiden.

Skal bygge fangvoll ved E6 i Drivdalen

Av 10 tilbydere i konkurransen om bygging av skredsikringstiltaket for E6 Drivdalen, var det Lesja Bulldozerlag AS som fikk oppdraget. Byggingen av fangvollen starter i høst.

E6 Ranheim–Værnes: Markedsdialog med befaring, 7. september

Nye Veier inviterer til markedsdialog om det videre arbeidet for utbygging av ny E6 Ranheim–Værnes. Konferansen 7. september retter seg særskilt mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen.

Kontraktsignering om E6 i Innlandet

Nye Veier og AF Gruppen har signert kontrakten om bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer. Nå videreføres den helhetlige byggingen av den viktigste veien mellom nord og sør i Sør-Norge.

Skal utføre prøvepeling i Mjøsa

I løpet av sommeren og høsten skal det gjennomføres prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa. Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud.

Nye Veier avslutter E6-avtale med Acciona

Nye Veier og spanske Acciona Construcciòn S.A. avslutter milliardkontrakten om bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Konkurransen om å bygge veien vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023.

E6 i Saltdal sikret mot flom

Denne våren har Statens vegvesen gjennomført et større flomsikringsarbeid langs E6 i Saltdal i Nordland. Nå er veien sikret for fremtiden.

Forsinkelse i E6 Ranheim-Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes blir forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, bl.a. trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør.

Gnager seg videre på Helgeland

Drift i Bergåstunnelen i Nordland er i gang igjen etter funnet av løse masser i desember. Totalentreprenør LNS AS har brukt et uvanlig verktøy for å frese bort de løse massene.

Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove likevel, til tross for at Miljødirektoratet satte foten ned. Forutsetningen er at det gjennomføres ytterligere miljøforbedrende tiltak.

Skal drive tunnel i løsmasser

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland starter opp igjen etter påske. Jobben vil ta tid og koste mye penger.

Erstatter midlertidig bro med ny midlertidig bro

Statens vegvesen bygger ny midlertidig bro på E6 over Badderelva i Kvænangen kommune. Den flomskadde broa skal rives før snøsmeltinga starter for alvor.

Komplekst og viktig E6-prosjekt på Helgeland

E6 forbi Trofors i Nordland har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals, med smal, svingete og til dels dårlig veibane. Nå bygges en helt ny vei på strekningen, men hovedentreprenør LNS må bryne seg på kupert terreng, myrområder, vernede vassdrag, nedlagte gruver og syredannende berggrunn.

Heftig lobbyvirksomhet om E6-utbygging

Hele tre ulike statsråder har under Arctic Entrepreneur på Gardermoen blitt møtt av frustrerte spørsmål rundt veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi Lillehammer.