Taggede innlegg E16

Utbedret E16 skal vise vei for hele landet

Utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo ble markert 15. januar, med samferdselsministeren til stede. Prosjektet i Valdres danner modell for utvikling av riksveiene i hele landet.

86 000 bolter – for sikkerhets skyld

86 000 bolter, 34 000 m3 sprøytebetong og mange tusen kvm steinsprangnett, skal sørge for at man kan kjøre trygt på ny E16 Bjørum-Skaret fra høsten 2025.

200 mill. til «Norges verste vei»

Det blir likevel satt av penger i statsbudsjettet til vei- og baneutbyggingen på strekningen mellom Bergen og Voss.

Åpnet enda en ny vei i Valdres

På ti år har Statens vegvesen bygd og utbedret 72,3 kilometer på E16 i Valdres og over Filefjell. Godt samarbeid med Hæhre Entreprenør førte til åpning av den nye veistrekningen tre måneder før tiden.

Vannovervåking minutt for minutt

Sju automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veianlegget E16 Bjørum-Skaret sender SMS til entreprenør og byggherre dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi.

Skal vektlegge naturrestaurering i nye veiprosjekter

Statens vegvesen skal legge mer vekt på naturrestaurering i nye prosjekter. Under utbyggingen av ny E16 mellom Sandvika og Skaret kan 10 kilometer med gytestrekning bli gjenåpnet i Sandvikavassdraget.

Restaurerer historisk vei på Voss

Det krever solid faglig kompetanse og ekstrem tålmodighet når Stalheimskleiva skal restaureres. For ikke bare er den spektakulære veistrekningen en av Nord-Europas bratteste; den er også et fredet kulturminne og befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Det byr på utfordringer.

Norges dypeste byggegrop

Nederst i en byggegrop like utenfor Sandvika jobber gravemaskinene iherdig inntil en 30 meter høy sekantpælevegg. Trykket fra den andre siden er massivt, og E16 passerer på toppen.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.