Taggede innlegg drone

Den flygende landmåler – stikker med drone

Stikker Mats Pedersen sender opp sin GPS-drone. Den flyr automatisk sin rute og måler inn anlegget på en snau halvtime. En fiks ferdig punktsky og ortofoto er klar dagen etter. En liten, relativt rimelig drone har gitt stikkerne en enklere hverdag, og gir driftsorganisasjonen supernyttige, oppdaterte flyfoto av anlegget.

Størst med droner

Veidekke er landets største i bruk av drone på anlegg. 86 dronepiloter måler, filmer og fotograferer fra luften. Selv er de litt overrasket over hvilket «produkt» som er mest etterspurt på anleggene. 

Tar firmaet inn i fremtiden

Áigin Bakken (24) representerer to ting for Oscar Sundquist AS. Begge deler er viktige for framtiden.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.

Fester grep i luften

Caterpillar går inn i samarbeid med spesialist i innsamling og analyse av drone-informasjon.

Droner skal vokte broene

Statens vegvesen skal bruke fjernstyrte droner til å inspisere broer. Det er enklere og raskere enn kraner og klatrere.

Full gass i sommer

Anleggsferien gjelder ikke alle. Noen gir gass nå på sommeren, for at at andre skal gi gass etter ferien.

Ny drone fra Norgeodesi

Norgeodesi utvider porteføljen innen fotogrammetri til oppmåling, og lanserer dronen Multirotor.

Luftens helter

Først fikk vi X- og Y-koordinater. Så kom 3D. Nå blir det stadig mer aktuelt med bilder som en fullverdig del av anleggsdataflyten. Heldigvis er UAV-ene på vei inn, og fotogrammetri blir enklere.