Taggede innlegg Direktoratet for mineralforvaltning

Nye kart viser ressurssituasjonen for byggeråstoff i kommunene

Knust stein og løsmasser, som sand og grus, er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging. Nå lanserer Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) to digitale kart som gir en oversikt over levetiden for grus- og pukkressurser i alle Norges kommuner.