Taggede innlegg diesel

BEST – Anleggsbransjens lokale førstevalg

128 stasjoner og 20 energiforhandlere. BEST har en helt spesiell posisjon som leverandør til anleggsbransjen i lokale markeder over hele landet. Sjekk hvordan du kan få gode betingelser på stasjonene. (Annonse for Best stasjoner)

Ny 200 liters transporttank

En ny, hendig 200 liters transporttank for diesel. Med automatisk fyllepistol og elektrisk pumpe. Kommer fra Vera Tank nå.

Kjører nordover til tanken er tom

Ford tok utfordringen fra Isuzu. Nå er denne på vei nordover. Sjåførene har ikke planer om å stoppe før tanken er tørr.

Støtte til drivstoffreduksjon

Har du lyst til å redusere energibruken din og spare mye diesel? Hvorfor ikke søke Enova om støtte?

Bransjen trenger et kunnskapsløft

De fleste bedriftseiere er nok bevisste, men for at den enkelte maskinfører skal få forståelse av potensialet i drivstoffreduksjon, kreves en holdningsendring. Kursing er nøkkelen. En holdningsendring må til.

Full kontroll på dieselforbruket

Selv om en lang rekke aktører fyller diesel fra samme tank, har Avinors Kåre Todnem full oversikt over dieselforbruket på Stavanger Lufthavn, Sola.

Sparebøssa

Er produktivitet og effektiv dieselbruk viktig? Da er du antakelig interessert i å se hva Volvo har målt seg fram til på den nye 220-graveren.

Kjører biler og maskiner på fornybar diesel

Her kjøres alt av lastebiler og anleggsmaskiner på fornybar diesel. Null CO2 og mye bedre for folk som jobber i nærheten. Ingen ekstra kostnader eller modifisering av utstyr. Sjekk hvor.

Godkjenner fornybar diesel

Volvo Norge AS godkjenner bruk av drivstoffet HVO for samtlige lastebilmotorer til og med Euro 6.