Taggede innlegg deponi

Kjemper for massedeponi i Tromsø

I ti år har de jobbet for å kunne lagre rene overskuddsmasser nærmere Tromsø. I dag må lastebilene kjøre minimum 50 km t/r til nærmeste deponi. Ikke akkurat miljøvennlig.

Etterlengtet massemottak blir nytt jordbruksland

Thorbjørnrød ved Fredrikstad ser ut som tilfeldige hauger av jord og stein, men er i realiteten noe som mangler i hele regionen: En godkjent mottaksplass for rene masser. To millioner tonn gjenbruksmasser skal gjøre dette til nytt jordbruksareal.