Taggede innlegg cobuilder

Skjerper seg på dokumentasjon

Jobber du for, med eller i Veidekke? Da må du gjøre deg klar til å bruke ProductXchange.

Kostbar mangel på kunnskap

20 milliarder kroner kastes bort hvert år på byggefeil, fordi folk ikke kan eller vet om produktene de bruker. Tross all verdens dokumentasjon. Midt i oktober skjer det noe som skal gjøre noe med det.