Taggede innlegg Brødrene Dokken AS

Utbedret E16 skal vise vei for hele landet

Utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo ble markert 15. januar, med samferdselsministeren til stede. Prosjektet i Valdres danner modell for utvikling av riksveiene i hele landet.