Taggede innlegg bro

Jernbanebro åpnes før sommeren

Inspeksjonen av broelementene til Randklev bro sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

Nedsprengt bro skal gjenbrukes

I august ble Bjørum sag bru på E16 i Bærum sprengt ned. Nå er brua knust opp og massene klare for gjenbruk.

Norskutviklet sveiseteknologi gir supersterke broer

Denne uka legger Statens vegvesen asfalt på den nye riksveibroa helt nord i Østerdalen på rv. 3 i Kvikne. Broa er verdens første bilbro som er laget med automatisert og robotisert lasersveis-teknologi.

Bygger nye Jora bro på Dombås

Arbeidet med nye Jora bro på E136 vest for Dombås startet sommeren 2022. Dagens kjørebro er utdatert og skal isteden fungere som bro for gang- og sykkelvei. Stian Brenden Maskinservice støtte tidlig på utfordringer med fjellkvaliteten, men det lot seg løse og prosjektet er i rute til ferdigstillelse høsten 2023.

Arbeider med løsninger etter brokollapsen

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til broene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bro. Det samme gjelder broene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering.