Taggede innlegg bro

Arbeider med løsninger etter brokollapsen

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til broene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bro. Det samme gjelder broene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering.