Taggede innlegg biodiesel

HVO i Midt-Norge i sommer

– Circle K klargjør nå en tank for lagring av HVO-diesel i Fagervika utenfor Trondheim. Dette vil gjøre tilgangen på HVO i Midt-Norge langt bedre enn i dag.

Strengere tank-krav til HVO enn vanlig fossil anleggsdiesel

Miljøvennlige HVO100 har strengere krav til tanker enn vanlig fossil anleggsdiesel. Du kan (antakelig) ikke bruke den gamle dieseltanken til å lagre fossilfri HVO100 biodiesel. Knut Evant i Vera Tank har fått en viktig klargjøring fra Miljødirektoratet. Det tok tre år.

Fossilfri steinlegging på historisk grunn

Midt i sentrum av Trondheim ligger den litt bortgjemte Peter Egges Plass. Der, hvor byens aller første kirke ble bygget for over 1000 år siden, finner vi nå byens aller første fossilfrie anleggsplass.

7 av 10 maskiner elektriske innen 2030

Flere elektriske maskiner, mer biodiesel og bedre logistikk. Slik mener Miljødirektoratet at anleggsbransjen skal kunne bidra til å kutte utslipp av klimagasser i Klimakur 2030.

Helt utslippsfrie anleggsplasser?

Det grønne skiftet har definitivt nådd anleggsbransjen. Men hvilke krav vil stilles? Og vil anleggsbransjen klare å levere?

Veidekke med miljøsamarbeid

Veidekke inngår et strategisk samarbeid med miljøstiftelsen ZERO for å nå selskapets klimaambisjon.

Miljøkravene kommer

Vegvesenet vil begynne å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i sine kontrakter. MEF har innspill.

Dyre miljøtiltak

Klimakravene i anleggsbransjen kommer i stadig større grad, og entreprenørene bør være forberedt. Men billig blir det ikke.