Taggede innlegg Bærum Ressursbank

Skal utnytte verdien av overskuddsmasser

Byggingen av blant Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 vil føre til store mengder overskuddsmasser. Nå utarbeider Bærum Ressursbank et system som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmassene lokalt.