Taggede innlegg Bærekraft

Risa omsetter bærekraftsmålene i praksis

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Risa AS har bestemt å slutte seg til disse, og er i full gang med å implementere seks av bærekraftsmålene i driften.

Gamle slitere får nytt liv med Cat Rebuild

Siden 1980-tallet har mange tusen Cat-maskiner verden over fått forlenget levetid gjennom Cat Rebuild. Maskinoverhalingsprogrammet har fått fornyet aktualitet med tanke på vår tids fokus på bærekraft og gjenbruk.