Taggede innlegg asbest

Ny søknadsløsning for asbestarbeid

Arbeidstilsynet har lansert en enklere søknadsløsning for å jobbe med asbest. Alle virksomheter som skal arbeide med materialer som inneholder asbest, må søke til Arbeidstilsynet.